Myyntisaamisten kiertoaika ja käyttöpääoma – mitä ne ovat?

Myyntisaamisten kiertoaika

Myyntisaamisten kiertoaika on tunnusluku, joka ilmoittaa, kuinka monta päivää yrityksen liikevaihto on keskimäärin saamisina, ennen kuin se saadaan rahana kassaan. Luku mittaa yrityksen perinnän tehokkuutta ja toisaalta yrityksen asiakkailleen antamia maksuaikoja. Mitä pitempiä maksuaikoja yritys tarjoaa tai mitä hitaammin asiakkaat maksavat laskunsa, sitä enemmän pääomia sitoutuu yrityksen prosesseihin.

Käyttöpääoma

Käyttöpääoma mittaa yrityksen juoksevaan toimintaan sitoutuvan rahoituksen määrää ja siten myös pääoman käytön tehokkuutta. Käyttöpääoman rahoituslähteitä ovat lyhytaikainen ja pitkäaikainen vieras pääoma sekä oma pääoma.

Laskentakaavat:

  1. Myyntisaamisten kiertoaika = 365 * Myyntisaamiset / Liikevaihto
  2. Myyntisaamisten muutos = kiertoajan muutos * liikevaihto / 365
  3. Käyttöpääoma = vaihto-omaisuus + myyntisaamiset – ostovelat – saadut ennakot

Esimerkki: Yrityksen liikevaihto on 2 milj. euroa ja myyntisaamiset tarkasteluhetkenä 165.000 euroa, mistä saadaan kaavalla 1 myyntisaamisten kiertonopeudeksi n. 30 päivää. Jos kyseinen yritys nopeuttaa myyntisaamisten kiertoaikaa 5 päivällä, voidaan myyntisaamisten muutos euroissa laskea kaavalla 2, mistä saadaan summaksi -27 397 euroa. Toiminnan käyttöpääomatarpeen laskemiseksi tarvitaan tiedot myös ostovelkojen sekä vaihto-omaisuuden määrästä. Esimerkkiyrityksen aine- ja tarvikekäyttö olisi 30% liikevaihdosta eli n. 50 000 euroa, vaihto-omaisuuden ollessa n. 5% liikevaihdosta eli luokkaa 100 000 euroa ja hankintojen (ostojen) maksuehtona annettu 30 päivää. Tästä saadaan kaavalla 3 toiminnan käyttöpääoman tarpeeksi noin 215 000 euroa. Kiertoajan nopeuttamisella 5 päivää saadaan käyttöpääoma vähenemään 27 400 euroa eli se pienenisi 187 600 euroon. 

Mitä sitten? Leikitään, että yhtiö olisi kasvuhaluinen. Liikevaihdon kasvu 15% tarkoittaisi edellisillä luvuilla, että käyttöpääoman tarve kasvaisi 28 140 euroa! Toisin sanoen nopeuttamalla rahankiertoa 5 päivää pystyisi käytännössä rahoittamaan kasvun. Saman hyödyn saaminen vain hidastamalla ostolaskujen maksamista tarkoittaisi maksuajan pidentämistä jopa 16 päivällä.

Selvitä käyttöpääoman tarpeesi ja suunnittele miten kasvun rahoitat. Parhaaseen lopputulokseen pääset kun hyödynnät kaikkia keinoja: myyntisaamisten kierron nopeuttaminen, ostovelkojen hidastaminen ja vaihto-omaisuuden (varaston) kierron nopeuttaminen.

Lisää tutustuttavaa: https://certum.fi/talousohjaus/

Sivuston suunnittelu ja toteutus: Bermuda