palkanlaskenta

Palkanlaskennan haastavat velvoitteet hoituvat Certumin kanssa tehokkaasti ja ajallaan.

osto- ja myyntireskontra

Tehokkaasti ja automatisoidusti hoidettu osto- ja myyntireskontra muodostavat vakaan pohjan kirjanpidolle.

kirjanpidon neuvonta

Kun sopivat järjestelmät yhdistetään yritys- ja tilannekohtaiseen tulkintaan, saat aitoa hyötyä.

Kirjanpidon täysi palvelukattaus

Kirjanpito muodostaa täyden palvelukattauksen

Parhaimmillaan kirjanpito on lakisääteisen raportoinnin tuottamisen lisäksi ennustavaa, ohjaavaa ja analysoivaa. Certumilla kirjanpidon tuottamiseen kuuluu olennaisesti asioiden seuraaminen ja niistä kertominen yritykselle. Tehokkaasti ja luotettavasti hoidettuna kirjanpito toimii yrityksen talousohjauksen ja kehitystyön perustana.


Osto- ja myyntireskontran hoito

Osto- ja myyntireskontra luovat pohjan hyvälle kirjanpidolle. Järkevällä tavalla tuotettuna reskontrat helpottavat yrityksen arkea ja muodostuvat osaksi lopullista kirjanpitoa yhdessä muun juoksevan kirjanpidon sekä jaksotuksien kanssa.


Palkanlaskenta

Palkanlaskenta on erillinen kokonaisuus, joka on merkittävä osa kirjanpitoa. Palkanlaskenta vaatii yritykseltä paljon ja viranomaisille on annettava ajantasaisia ilmoituksia. Certum tuottaa palkanlaskennan tehokkaasti ja varmasti, huolehtii maksut ajallaan työntekijöiden käyttöön sekä hoitaa viranomaisvelvoitteet ajallaan.


Tilinpäätökset

Hyvin laadittu ja tulkittu tilinpäätös tuottaa aitoa hyötyä yritykselle. Tilikauden päätteeksi tilinpäätös kertoo omistajille yrityksen taloudellisen tilanteen sekä on verotuksen perustana, rahoittajanäkökulmaa unohtamatta.

Integroidumme järjestelmiisi

Juoksevaa kirjanpitoa voidaan myös osaltaan tuottaa integroimalla erillisjärjestelmiä taloushallintojärjestelmään. Näin pystytään hyödyntämään tiedon siirtämistä eri järjestelmistä, mikä mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan toimia.

Haluatko yrityksesi kirjanpidosta enemmän irti?

ota meihin yhteyttä

Sivuston suunnittelu ja toteutus: Bermuda