yritysjärjestelyt

Nopeaa kasvua ja parempaa kannattavuutta voidaan hakea yritysostoin, liiketoimintakaupoilla, yhtiömuodon muutoksilla sekä sulautumisilla ja jakautumisilla.

rahoitusjärjestelyt

Oikealla rahoitusrakenteella ja oikeilla rahoitusratkaisuilla turvataan liiketoiminnan jatkuvuus, ylläpidetään kilpailukykyä ja mahdollistetaan orgaaninen kasvu ja yritysjärjestelyt.

talousjärjestelyt

Yhtiön strategian mukainen kehittäminen on pitkäaikaisen kasvun edellytys. Strategian onnistumista pitää pystyä seuraamaan oikeilla mittareilla ja strategiaa pitää päivittää toteutuneiden tulosten mukaisesti.

Talousohjaus auttaa ymmärtämään yrityksen taloutta

Talousneuvonnalla kohti kannattavampaa liiketoimintaa

Certum auttaa yrittäjää ymmärtämään talouttaan paremmin sekä muodostamaan selkeämmän kuvan tulevaisuudesta. Yrittäjän kanssa suunnittelemme strategiakeskeisen liiketoimintasuunnitelman. Näin yrittäjä oppii hyödyntämään yritys- ja rahoitusjärjestelyiden mahdollisuuksia sekä seuraamaan yrityksen taloudellisia mittareita. Yhdessä viemme yritystäsi eteenpäin. 


Hallituskumppani (laaja ratkaisu)

Asiantuntija ja neuvonantaja yrityksesi johtamisessa. Neuvoo strategian valinnassa, toteuttamisessa ja sen seurannassa. Hallituskumppani kartoittaa yrityksesi tulevaisuuden ja tunnistaa riskit.


Talousjohtaja (keskitason ratkaisu)

Auttaa laajemmin ymmärtämään ja hyödyntämään lukuja liiketoimintasi suunnittelussa. Talousjohtaja raportoi ja seuraa ennusteiden toteutumista.


Talousasiantuntija (kevyt ratkaisu)

Yrityksesi talouden sparraaja. Talousasiantuntija tarkastelee yrityksen talouden perustan ja laatii kevyen raportin keskeisten lukujen kehityksestä.

Tavoiteseurantamme on laaja analyysi liiketoimintasi kehityksestä, jonka laadimme ja käymme kanssasi läpi kuukausittain tai neljännesvuosittain. Raportointi laaditaan aina sinun liiketoiminnallesi asettamiesi tavoitteiden mukaisesti ja me seuraamme, että etenet tavoitteitasi kohti. Annamme myös aina oman näkemyksemme taloutesi kehityksestä sekä selkeät toimenpide-ehdotukset sekä suullisesti että kirjallisesti.

Yrityksen liiketoimintaan liittyvien päätöksien tukena tulisi olla huolella tehdyt laskelmat ja ennusteet. Laadimme yrityksellesi tulos- ja kassavirtaennusteet sekä autamme tekemään laskelmat investointipäätöksien ja rahoitushakemuksien tueksi.

Yritysjärjestelyissä kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. On kyse sitten myymisestä tai ostamisesta, me annamme arvion ostettavan tai myytävän yrityksen arvosta ja teemme tarvittavat asiakirjat.

Onko yrityksesi talous ohjauksen tarpeessa?

Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous!

Sivuston suunnittelu ja toteutus: Bermuda