yritysjärjestelyt

Nopeaa kasvua ja parempaa kannattavuutta voidaan hakea yritysostoin, liiketoimintakaupoilla, yhtiömuodon muutoksilla sekä sulautumisilla ja jakautumisilla.

rahoitusjärjestelyt

Oikealla rahoitusrakenteella ja oikeilla rahoitusratkaisuilla turvataan liiketoiminnan jatkuvuus, ylläpidetään kilpailukykyä ja mahdollistetaan orgaaninen kasvu ja yritysjärjestelyt.

kannattavuus

Kannattavuus on yrityksen ja onnistuneiden yritys- ja rahoitusjärjestelyiden edellytys, jonka tekijät tulee tunnistaa ja muutoksiin on reagoitava nopeasti.

Talousohjaus auttaa ymmärtämään yrityksen taloutta

Talousohjauksella kohti kannattavampaa liiketoimintaa

Jokaisen yrittäjän tulisi tietää mikä yrityksen taloudellinen tilanne tällä hetkellä on, sekä ymmärtää, mihin suuntaan se kehittyy ja miksi. Certum auttaa yrittäjää ymmärtämään talouttaan paremmin sekä muodostamaan selkeämmän kuvan tulevaisuudesta. Certum auttaa yrittäjää hyödyntämään yritys- ja rahoitusjärjestelyiden mahdollisuudet sekä tervehdyttämään yritysten liiketoimintaa.


Tukea tarpeesi mukaan

Asiantuntija on aina tarvittaessa käytössäsi. Asiantuntija seuraa yhteisesti sovittujen tavoitteiden toteutumista ja laatii lyhyen aikavälin ennusteet. Esimerkiksi kasvua hakeville yrityksille kassan hallinta on keskeisessä roolissa. Kannattavuuden parantamisessa puolestaan keskeiset tekijät ovat hinnoittelu ja kustannusrakenne. Useimmissa omistusjärjestelyissä on taas tärkeää huomioida yrityksen taserakenne ja tulosennusteet. Omistajalle on tärkeää myös pystyä tulouttamaan yritystoiminnan varat mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.


Tavoitteellista tekemistä

Kaikkea mitä haluaa kehittää, pitää pystyä myös mittaamaan. Meille on tärkeää, että päätöksentekijällä on aina käytössä luotettavaa tietoa yrityksen tilanteesta. Halutessasi seuraamme taloudellisten tavoitteidesi toteutumista ja kehittymistä kuukausittain. Seurannan raportointi räätälöidään sinun omien tavoitteidesi mukaisesti.


Modernia yhteydenpitoa

Voimme hyödyntää videoneuvotteluita ja ryhmäpuheluita perinteisten keinojen lisäksi ja siksi voimme pitää asiakkaiden kanssa palavereja nopeallakin varoitusajalla, joustavasti ja silloin kuin se parhaiten sinulle sopii.

Tavoiteseurantamme on laaja analyysi liiketoimintasi kehityksestä, jonka laadimme ja käymme kanssasi läpi kuukausittain tai neljännesvuosittain. Raportointi laaditaan aina sinun liiketoiminnallesi asettamiesi tavoitteiden mukaisesti ja me seuraamme, että etenet tavoitteitasi kohti. Annamme myös aina oman näkemyksemme taloutesi kehityksestä sekä selkeät toimenpide-ehdotukset sekä suullisesti että kirjallisesti.

Yrityksen liiketoimintaan liittyvien päätöksien tukena tulisi olla huolella tehdyt laskelmat ja ennusteet. Laadimme yrityksellesi tulos- ja kassavirtaennusteet sekä autamme tekemään laskelmat investointipäätöksien ja rahoitushakemuksien tueksi.

Yritysjärjestelyissä kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. On kyse sitten myymisestä tai ostamisesta, me annamme arvion ostettavan tai myytävän yrityksen arvosta ja teemme tarvittavat asiakirjat.

Onko yrityksesi talous ohjauksen tarpeessa?

Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous!

Sivuston suunnittelu ja toteutus: Bermuda