Projektitoiminnan ja kasvun rahoittamisen haasteet

Taloudessa on näkyvillä pieniä piristymisen merkkejä, jotka heijastuvat mm. rakentamiseen. Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2016 loka-joulukuussa 9,8 miljoonalle kuutiometrille, joka tarkoittaa 32,5 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Syyskuussa 2016 julkaistun Rakennusalan suhdanneryhmän katsauksen mukaan kasvua tulee erityisesti uusien kerrostalojen, teollisuusrakennusten, sekä julkisten palvelurakennusten rakentamisesta. Tämä tuo töitä useille urakoitsijoille ja sitä useammille aliurakoitsijoille.

Projektin tarjouskilpailutuksen voitto ei vielä takaa sitä, että töihin voi käydä käsiksi. Harvalla yrityksellä on varsinkaan pitkän taantuman jälkeen sellaisia puskureita pystytty rakentamaan, että omalla rahalla voitaisiin vastata maksuehtojen haasteisiin. Investoinnit materiaaleihin, mahdollisesti koneisiin ja laitteisiin ja muihin resursseihin kun tulevat etupainotteisesti ja maksatus vasta projektin lopussa. Tästä syystä projekteihin osallistuminen ja niissä pärjääminen on haaste monilla yrityksillä.

Kassavirran pitää toimia myös kun projekti on päällä. Tällöin tulee eteen erilaisten rahoituskuvioiden miettiminen. Pankistahan sitä rahaa on lainattu aina, ja pankki tulee mieleen ensimmäisenä ”rahan lähteenä”. Pankkien toiminta on kuitenkin monella tapaa jäykkää ja hidasta tämän päivän nopeasti muuttuvassa liiketoiminnassa. Lisäksi pankkien vaatimat vakuudet nostavat monella, varsinkin aloittavien yritysten kohdalla, tien pystyyn. Monella perinteistä rahoitusta tarjoavalla taholla yrityksen luottoluokitusvaatimus on A tai rahoitusta ei voida sopia kuin osalle kokonaistarpeesta. Silloin on mietittävä myös muita vaihtoehtoja.

Kuvio on sama oli rahoituksen tarve kuusi-, viisi- tai nelinumeroinen. Investoida pitää materiaaleihin ja henkilöstöön jo kauan ennen kuin kun projektista on maksu odotettavissa. Samaan ongelmaan ovat törmänneet monet sesonkitoimialat. Talon perustustyöt aloitetaan keväällä kun routa vähänkin sallii, ja maksu saadaan kun talon avaimet luovutetaan uudelle omistajalle. Rautapalkit on hankittava ja sillanrakentajille on palkka maksettava koko rakennusajalta, vaikka projektista maksu saadaankin vasta ensimmäisten kulkijoiden jo ylittäessä jokea.

Kun kirjanpito ja laskutus on keskitetty yhdelle toimijalle, tuntee se yrityksesi taloudellisen tilanteen paremmin kuin pankkisi – ja sen perusteella erilaisia rahoituskeinoja on käytettävissä joustavammin. Toimiva yhteistyö ja avoin viestintä niin rahoituksen hakijaan kuin Ostajiin on perusedellytys menestyksekkääseen yhteistyöhön. Laskutuksen hoitamisella tyylikkäästi on iso merkitys kaikille osapuolille. Pitkien projektien varrella kun voi sattua ja tapahtua odottamattomiakin, itsestä riippumattomia tapahtumia ja lisätöitä, jolloin projektien pilkkomisestakaan ei ole avuksi tasaiseen kassavirtaan. Silti velvoitteistaan pitää pystyä selviytymään.

Asiakkaamme on  teräsrakenteiden projektitoimituksiin erikoistunut yritys, jonka liikevaihto on yli 3,7 milj. euroa. Isoon, maanlaajuiseen projektiin osallistumisen edellytyksenä oli toimiva rahoitusmalli. Koko projektin kesto oli 8 kuukautta, jonka aikana pystyimme rahoittamaan yritystä 1,8 milj. eurolla. Olennaista projektin menestyksekkäälle toiminnalle oli avoin ja jatkuva viestintä eri osapuolien välillä. Laskutuslupamenettelyllä saatiin rahoitettua projekti jouhevasti ilman ongelmia.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan millaisia rahoitusvaihtoehtoja meillä on sinulle tarjota.

Sivuston suunnittelu ja toteutus: Bermuda