Rahoituksen saaminen on hankaloitunut – Katso tilastot vuodelta 2015

Pienyrittäjät kokevat ulkoisen rahoituksen saamisen hankaloituneen, ilmenee kevään 2015 Pk-yritysbarometrista. Kyselyyn vastanneista yli puolet ilmoittivat, että vakuusvaatimukset ovat kiristyneet samalla kun rahan hinta on noussut. Pk-yrityksille ylivoimaisesti käytetyin ulkoisen rahoituksen lähde on pankki. 74% vastanneista yrittäjistä on hakenut rahoitusta pankista. Rahoitusyhtiöiden palveluja ilmoittaa käyttäneensä 25% yrittäjistä.

rahoitusehtojen muutokset

Pk-yritykset tarvitsevat ulkoista rahoitusta  eniten käyttöpääomaan, eli yrityksen jokapäiväisten menojen kattamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi raaka-aineisiin sekä varastojen täydentämiseen sidotut ostomenot sekä palkka- ja vuokrakustannukset. Yleisin tapa rahoittaa käyttöpääomaa on luotollinen pankkitili. Tililuottoon on mahdollista hakea Finnveran takausta.

Yli kolmannes yrityksistä rahoittaa yrityksen kehityshankkeita ukopuolisella rahoituksella. Rahoituksen saamisen vaikeutuminen on vaikuttanut haitallisesti usean yrityksen hankkeiden toteutumiseen. 9% vastanneista ilmoittaa hankkeen kariutumisen syyksi rahoituksen ehtojen ja saatavuuden kiristymisen. 10% ilmoittaa, että hankkeen toteutusta on pitänyt lykätä.

rahoituksen kayttotarkoitus

Rahoitusta haettaessa kannattaa aina varmistua siitä, että haettu rahoitusmuoto sopii käyttötarkoitukseen. Perusperiaatteena pidetään, että lyhytaikaisiin menoihin kannattaa käyttää lyhyttä rahoitusta ja pitkäaikaisempiin esim. kone- ja laiteinvestointeihin pidempää rahoitusmuotoa. Kannattaa myös aina selvittää, onko yrityksen mahdollista saada rahoitusta Finnveralta, ELY-keskukselta tai Tekesiltä.

Tilastot: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

Sivuston suunnittelu ja toteutus: Bermuda