Yrittäjä – Siirrä erääntyneet saatavat ajoissa perintään

Saatavien perintä on tärkeä kulmakivi yrityksen taloushallinnossa. Yrityksen kassa on ennustettavampi, mitä täsmällisemmin asiakkaat maksavat laskunsa. Eteen tulee kuitenkin tilanteita, kun maksuviiveitä ilmenee unohdusten ja mahdollisten maksuvaikeuksien vuoksiOn siis tärkeää, että seuraat yrityksesi erääntyviä saatavia säännöllisesti. 

 

Ennen tarkempia toimenpiteitä on hyvä selvittää, mistä laskujen maksamattomuus johtuu

 

Ennen tarkempia toimenpiteitä on hyvä selvittää, mistä laskujen maksamattomuus johtuu. Jos maksuviiveet ovat toistuvia, on syytä harkita perintätoimia. Mitä nopeammin siirrät saatavan perintään, sitä parempi mahdollisuus on kotiuttaa erääntynyt saatava. Ammattimainen asiakaspalvelu ja toimiva perintäprosessi ovat tehokkaita sekä asiakassuhteita kunnioittavia. Perintäpalveluissa noudatetaan hyvää perintätapaa sekä lainsäädäntöä.

 

perintakuva1

 

Erääntyneestä saatavasta tulee lähettää aina ensin maksumuistutus ennen perintään siirtoaMaksumuistutuksen voit lähettää itse, mutta järkevintä on vapauttaa kädet jo tässä vaiheessa ja siirtää muistuttaminen Certumin hoidettavaksi. Monet yrittäjät kokevat maksumuistutuksen lähettämisen vaivalloisena, koska se on yleensä aikaa vievää työtä ja ei kuulu arkirutiineihin. Omia resurssejaan ei siis kannata tuhlata, vaan keskittyä itse liiketoiminnan pyörittämiseen. 

 

Maksumuistutuksen lähettäminen on edellytys sille, että saatava voidaan siirtää perintään ja perintätoimisto voi lähettää maksuvaatimuksen. Yritysperinnässä voidaan käyttää myös trattaperintää. Trattaperintää on kuitenkin rajoitettu vuoden alusta voimaan tulleen väliaikaisen perintälain muutoksen johdosta. Aiheesta voit lukea lisää tästä linkistä, Certumin aiemmin julkaistusta blogikirjoituksesta. 

 

Siirrettyäsi saatavat Certum Perintäänasiantunteva perintätiimimme hoitaa sekä maksunvalvonnan että perinnänCertum Perintä on yrityksellesi panostus ammattimaiseen asiakaspalveluun 

 

 

Sivuston suunnittelu ja toteutus: Bermuda