JAA

Hallitus on antanut esityksen perintälakiin tulevista muutoksista

Hallitus on antanut tammikuussa 2022 esityksen pysyvästä perintälaista (HE 241/2021 vp), jonka odotetaan tulevan voimaan 1.5.2022. Uuden lain suurimmat muutokset koskevat erityisesti ns. yrityssaatavien perintää. Ehdotetut muutokset eivät rajoitu pelkästään yrittäjiltä perittäviin saataviin, vaan ne koskevat myös esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiltä ja säätiöiltä perittäviä saatavia.
Alla ovat tiivistettynä lakiesitykseen liittyvät aiheet.

Perintätoimien aikarajat
Lakiesityksessä on asetettu 10 päivän aikaraja yrityssaataviin liittyvien perintätoimenpiteiden välille. Näin ollen maksuvaatimuksen voi lähettää vasta, kun maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 10 päivää.

Yritysperinnän kulut
Uudessa pysyvässä perintälaissa on ehdotettu neliportaisuutta perintäkulujen enimmäismäärälle saatavan pääoman mukaan. Myös kokonaiskulujen enimmäismääristä on annettu esitys. Maksusuunnitelmien osalta on omat kuluosuudet esitetty myös porrastaen. Perinnän kuluja pyritään hillitsemään rajoittaen myös maksullisten perintätoimien määrää.

Vaikutukset trattaperintään
Ehdotuksessa on uusia säännöksiä koskien tratan käyttöä. Trattaa edeltävän maksumuistutuksen määräaikaa on ehdotettu pidennettäväksi 10 päivään (nykyisin 7 päivää).
Tratan lyhyin sallittu protestointiaikaa tullaan ehdotuksessa pidentämään 10 päivästä 14 päivään. Lakiin tullaan lisäämään myös takaraja tratan protestoinnille.

Perintäkirjeiden toimittaminen sähköisesti
Viimeisen uudistusehdotuksen tavoite on, että perintäkirjeet voitaisiin perinteisen kirjepostin sijaan toimittaa myös sähköisesti sekä yritys- että kuluttajasaatavien osalta.
Kuluttajien suhteen maksuvaatimusten lähettäminen on ehdotuksessa kuitenkin tehty haastavaksi tiukasti säädellyin ehdoin. Ehdotuksen mukaan kuluttajan tulisi antaa erillinen suostumus perintäyhtiölle, jotta maksuvaatimukset voisi toimittaa kuluttajan haluamaan palveluun, kuten esimerkiksi verkkopankkiin. Suostumus olisi kuitenkin voimassa maksimissaan vuoden. Yrityssaatavien kohdalla suostumusta ei edellytetä annettavaksi erikseen. Mikäli velkasuhteessa on vakiintunut tiedonantotapa, niin tätä tapaa voi jatkossa käyttää myös maksuvaatimusten toimittamiseen, ellei velallinen ole erikseen ilmoittanut haluavansa maksuvaatimukset postitse.

JAA

Yhteydenottopyyntö

Saitko meiltä laskun? Tarkistathan laskusi tiedot ja ole yhteydessä suoraan laskuttajaan. Muissa tapauksissa jätä meille tietosi niin olemme yhteydessä sinuun.

"*" näyttää pakolliset kentät

Huomioittehan, että emme käsittele soittopyyntöjä. (*) merkityt kohdat ovat pakollisia
Nimi*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Picture of Moikka 👋
Moikka 👋

Miten voimme olla avuksi?