Kelpaako maksumuistutus tositteeksi? Kirjanpitäjä vastaa:

Posti kantaa yrittäjälle maksumuistutuksen. Usein alkuperäistä laskua ei siihen hätään löydy, jolloin kiireinen yrittäjä maksaa laskun saamallaan maksumuistutuksella ja toimittaa sen muiden tositteiden mukana kirjanpitäjälleen. Kirjanpitäjä ei kuitenkaan ole tyytyväinen, sillä maksumuistutuksilla vain harvoin on riittävät tiedot, jotka tositteelta edellytetään ja joiden perusteella arvonlisäveron voisi vähentää. Alla on muistilista tiedoista, jotka laskulla tulee arvonlisäverolain mukaan olla. Listan avulla voi myös tarkistaa, ovatko omat myyntilaskusi säännösten mukaiset.

Laskulla tulee näkyä:

 • Laskun antamispäivä (kuten laskun kirjoitus- tai tulostamispäivä)
 • Juokseva tunniste eli laskunumero
 • Myyjän arvonlisäverotunniste (kotimaan kaupassa y-tunnus, ulkomaankaupassa arvolisäverotunnus eli FI + y-tunnus ilman väliviivaa)
 • ostajan arvonlisäverotunniste, jos kyse on käännetyn verovelvollisuuden tilanteista tai tavaroiden yhteisömyynnistä
 • myyjän sekä ostajan nimi ja osoite
 • tavaroiden määrä ja laji tai palvelun laajuus ja laji (tavara tai palvelu voidaan kuvata myös viittaamalla esimerkiksi sopimukseen tai tilaukseen)
 • tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä
 • veron peruste verokannoittain, yksikköhinta ilman veroa sekä hyvitykset ja alennukset, jos niitä ei ole huomioitu yksikköhinnassa
 • verokanta (vain jos myyjä on velvollinen suorittamaan myynnistä veroa)
 • suoritettavan veron määrä (suositeltavaa mutta ei välttämätöntä merkitä verokannoittain)
 • merkintä myynnin verottomuudesta (esimerkiksi ”veroton myynti” tai ”käännetty verovelvollisuus” jos ostaja on verovelvollinen)
Sivuston toteutus: Bermuda